Skip Navigation LinksHem > Vanliga frågor

Vanliga frågor

På denna sida finner ni ett flertal av våra allra vanligaste supportfall.
Klicka på plus-ikonen för att få ett utförligt svar på din fråga i form av text eller video.
Glöm inte bort att du inne i FRI även har tillgång till "FRI Hjälp" som innehåller utförliga hjälpavsnitt för de flesta av systemets funktioner. FRI Hjälpen når du alltid inne i FRI applikationen via "F1" knappen.

Hur gör jag för att ett objekt skall visas på webben? (Webb-Bokning)

 • Ta fram aktuellt objekt i FRI Objektregistret och kontrollera att "Använd objektet i Webb-Bokning/Datorbokning" är ikryssat under fliken "Webb-/dat.bok".
 • Starta FRI Schema. I fönstret "Val av grundschema" - markera det schema (som används på webben) där du önskar lägga till ditt nya objekt. Tryck sedan på "Definera" följt av "Objekturval". Om ditt nya objekt inte uppfyller det objekturval som redan finns på aktuellt schema - markera "Välj specefikt objekt" samt "Starta sökning". För att inte tappa de objekt som redan är markerad i listan - håll ner CTRL på tangentbordet och markera sedan ditt nya objekt. På detta vis kommer ditt nya objekt läggas till tillsammans med de redan markerade objekten. Tryck på "OK" när du är klar.
 • Glöm inte att trycka på "Ändra" i fönstret "Val av grundschema" när du är klar för att dina ändringar skall slå igenom.

Vad krävs för att en förening skall visas på webben? (Webb-Förening)

 1. Starta FRI Kundregister och gå till aktuell förening.
 2. Kryssrutan "Godkänd för webbpublicering" måste vara ikryssad.
 3. Föreningen måste ha minst en Verksamhet tillagd.
 4. Föreningen måste ha en adress av typen Webb-kontakt tillagd .
 5. I vissa fall har man valt att ha en annan adress typ (i stället för Webb-kontakt) för visning på webben - detta görs i Grundinställningar för Webb-Förening. Om så är fallet är det i stället den adresstyp som är vald i grundinställningarna som måste finnas på föreningen.

Varför syns inga bokningar på min bokningsbekräftelse?

I de rapporter som används för bokning - och ändringsmeddelande i FRI finns det reserverad plats för bokningsinformation - men även för hyresregler. I de fall hyresregeln är så pass lång att den överskrider sin reserverade plats kan det hända att denna "skjuter undan" den faktiska bokningsinformationen.

Den enklaste lösningen på detta problem är att helt enkelt korta ner hyresregeln något. Detta gör man via FRI Objektregister, Inställningar sedan Hyresregler. En mer avancerad lösning kan vara att manuellt korrigera rapporten via programdelen Rapportgeneratorn. Vill man göra manuella korrigeringar i en rapport men inte känner sig helt säker på hur Rapportgeneratorn fungerar - rekommenderar vi alltid att i stället ringa vår support.

Vi har en ny FRI-användare som ej kan starta FRI. Varför?

Det förekommer att nya FRI användare får felet "Login failed for user" vid start av FRI. Detta beror i regel på att användaren i fråga inte har rättigheter att ansluta mot FRI databasen. Normalfallet är att samtliga FRI användare ligger med i en AD-grupp som har åtkomst till FRI databasen. Om det tillkommer en ny medarbetare som ska använda FRI måste denne också läggas till i denna AD-grupp.

Kontakta er interna IT och be dem lägga till den nya användaren i den AD-grupp som finns för FRI.

Jag saknar en eller flera utskrifts-rapporter vid t.ex. sammanställning/debitering eller bokning

Om du är ny användare i FRI eller tidigare inte arbetat i vissa programdelar kan det vara så att din användare inte har alla rapporter tillagda för dessa delar. Det kan också vara så att du har rapporter valda men att dessa är inte samma som dina kollegor.

Vilka rapporter man kan kan välja att skriva ut i systemets olika programdelar styrs via dina Rapportinställningar. Rapportinställningarna når man ofta direkt via systemets olika utskriftsfönster - men de är även åtkomstbara via FRI Huvudmeny, Inställningar sedan Egna inställningar.

Är man osäker på vilka rapporter man ska välja och i stället önskar få exakt samma rapporter som en kollega redan har - kan man kopiera alla rapportinställningar från en användare till en annan. För att göra detta måste man ha tillgång till programdelen Behörighetsfördelning.

Inne i Behörighetsfördelningen finns funktionen Användarinställningar. I Användarinställningar visas två fönster - där man kan välja en FRI användare i vardera fönster. Man kan sedan kopiera avsnittet [Rapporter] från en användare till en annan. Vill man kopiera samtliga inställningar (fönsterstorlekar, inställningar för Schema etc) kan man göra även det.

Varför visas det fel datumintervall i Schemat?

Det beror troligtvis på att det står ett datum i fältet "Startdatum".

 1. Starta FRI Schema
 2. Markera önskat schema i listan till vänster
 3. Tryck på knappen "Definiera"
 4. I fältet "Startdatum" sätts en *
 5. Om så önskas kan kryssrutan vid "Följ kalendervecka" kryssas i
 6. Tryck sedan på knappen "Ändra" när du är klar för att dina ändringar ska sparas.